Stadiu lucrări privind proiectul „Dezvoltarea centrului de apărare Szanazug, a stăvilarului și echipamentelor hidromecanice de la Tulca, SZANAZUG-TULCA – ROHU 28”

Stadiul lucrărilor


Lucrarile au fost finalizate! Vezi galerie foto

Tehnologii de realizare a lucrărilor:

Etape de realizare a lucrarilor si operatiuni tehnologice pentru structura din beton
  a) etapa I - executie lucrari mal drept
 • Realizarea lucrarilor de decolmatare-pregatirea si curatarea zonei amonte de stavilar.
 • Demolarea si debarasarea constructiilor din beton din zona amonte-demolarea radierului din dale de beton din zona pe care urmeaza a se amplasa constructiile noi.
 • Trasarea lucrarilor.
 • Realizarea umpluturilor din material local pentru platformele de executie a pilotilor forati si a batardourilor de creare incinte uscate etapa I:
 • platforma se realizeaza dinspre malul drept amonte, pe zona aferenta deschiderilor 2,3,4;
 • batardoul aval se va inchide dinspre malul drept in deschiderea 2;
 • se monteaza un tub DN600 in gura prizei pentru asigurarea apei la Canalul Culiser;
 • daca este necesar asigurarea apei la Canalul Culiser se va face prin pompare din amonte de batardou;
 • tranzitarea apelor se realizeaza pe un canal creat pe deschiderea 1 sau prin tuburi, pe malul stang;
 • Se executa pilotii forati D600 aferenti etapei I mal drept, adica a pilotilor pentru pilele 6,7, 8 si 9.
 • Se indeparteaza la cota materialul de umplutura pe zona de lucru etapa I- pe deschiderea 4 si 1/2 din deschiderea 3.
 • Se executa epuismente pentru indepartarea apelor din incinta etapa I
 • Se pune in opera stratul de piatra de sub radier.
 • Se toarna betonul de egalizare etapa I- de la pila 7 pana la 1/2 din deschiderea 3.
 • Se toarna radierul din beton armat etapa i mal drept-radierul de la pila 7 pana la 1/2 din deschiderea 3.
 • Se toarna betonul in pilele 6 si 7.
 • Se executa lucrarile de reparatii la structura existenta etapa i-zona aferenta pilelor 6 si 7.
  b) etapa II-lucrari mal stang
 • Mutare batardouri etapa I si executia batardourilor etapa ii, cu inchidere dinspre malul stang in deschiderea 3.
 • Realizarea umpluturilor din material local pentru platformele de executie a pilotilor forati si a batardourilor de creare incinte uscate etapa II:
 • platforma se realizeaza dinspre malul stang amonte, pe zona aferenta deschiderilor 1,2,3;
 • batardoul aval se va inchide dinspre malul stang in deschiderea 3;
 • tranzitarea apelor si asigurarea apei pe canalul culiser se va realiza prin intermediul deschiderii 4 executata in etapa I;
 • Se executa pilotii forati D600 aferenti etapei II mal stang, adica a pilotilor pentru pilele 1, 2, 3, 4 si 5.
 • Pregatirea si curatarea zonei amonte de stavilar pe care urmeaza a se amplasa constructiile noi din etapa II-de la pila 1 pana la 1/2 din deschiderea 3-se indeparteaza la cota materialul de umplutura pe zona de lucru etapa II.
 • Se executa epuismente pentru indepartarea apelor din incinta etapa II.
 • Se pune in opera stratul de piatra de sub radier.
 • Se toarna betonul de egalizare etapa ii-de la pila 3 pana la 1/2 din deschiderea 3.
 • Se toarna radierul din beton armat etapa ii mal stang-radierul de la pila 3 pana la 1/2 din deschiderea 3.
 • Se toarna betonul in pilele 3, 4 si 5.
 • Se executa lucrarile de reparatii la structura existenta etapa II -zona aferenta pilelor 3,4 si 5.
Vezi galerie foto

Anunțuri de presă

Publicare anunț de presă - 21 decembrie 2018

Vezi detalii

Descriere lucrări & Amplasament

Situația actuală, necesitatea şi oportunitatea investiţiei, amplasament

Vezi detalii

Stadiu lucrări

Lucrări efectuate în cadrul proiectului

Vezi detalii

Planse de ansamblu și situație

Plan de ansamblu, plan de situație

Vezi detalii

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile.Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Parteneriat pentru un viitor mai bun

www.interreg-rohu.eu