Descrierea lucrarilor si amplasament

Descriere lucrări


Pentru mentinerea schemei tehnice dupa care a fost amenajat Canalul Colector si functiunile lui, din care face parte si stavilatul Tulca cu functiune de distributie a debitelor necesare pe Canalul Culisei si pe Canalul Colector, sunt necesare lucrari de interventie si reabilitare a constructiilor si a echipamentelor situatie pentru care a fost promovata investiţia “Reabilitarea stavilar si echipamente hidromecanice la Tulca” Tema de proiectare prevede realizarea unor lucarari de rebilitare a nodului hidrotehnic cat si proiectarea si realizarea unui sistem de colectare si depozitare a plutitorilor de pe Canalul Colector.

Situat in aval de Confluenta Canalului Colector (avand priza in Crisul Repede) si Canalul Culisei (avand priza in Crisul Negru) Stavilarul Tulca are rolul de a distribui debitele ce se formeaza la confluenta cu prioritate pe canalul Culisei - pentru a asigura debitele necesare amenajarilor piscicole, irigatiilor si debitul de servitute pentru orasul Salonta, pe care-l traverseaza, diferenta tranzitand in continuare pe Canalul Colector pentru a deservi consumatorii din zona.

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei


Canalul Colector, cu o lungime de 61 km intre Crisul Repede la nord, aval de Oradea si Crisul Negru la Sud, amonte de Zerind, avand rolul de captare si sonducere a debitelor vailor si viroagelor interioare in Crisul Negru, pentru apararea de inundatii a zonei de campie dintre cele doua Crisuri, are la capatul amonte un stavilar de priza, la Tarian, iar la capatul aval un stavilar de desecare, la cantonul Mociar.

La capatul din amonte, la cantonul Tarian, canalul colector este indiguit pe o lungime de cca. 1.00 km, avand latimea intre diguri de 40.0 m. In lungul Canalului colector exista trei stavilare transversale la Giris, pentru atenuarea propagarii apelor mari pe canal spre priza amonte, si la Cefa si Tulca, pentru ridicarea nivelului apei in vederea alimentarii gravitationale cu apa a exploatarilor piscicole a terenurilor irigate situate in special pe malul drept. Canalul Colector, are cota talvegului la cca. 2-4 m fata de cota terenului natural traversat, si inaltimea digurilor intre cca. 2-5 m, colecteaza vaile Alceu, Berechiu, Inand, Ciur(Veljurile-Nordului, mic si Mare, Oprea (Homorog), Anter (Arpasel) si Ghepis (Chiorac), care preiau apele de precipitatii din zona colinara, si canalul Culiser (care are priza de captare pe Crisul Negru, la Taut).

Stavilarul Tulca are rolul de distribui dupa nevoi apa ce ii soseste de pe Crisul Repede pe canalul Colector si de la Crisul Negru pe canalul Culiser, dirijand-o in parte pe Canalul Colector in parte spre amenajarile din zona Culiser-Barmod prin stavilarul de priza al Canalului Culiser. Toate confluentele sunt amenajate cu diguri de remuu.

Datorita starii actuale a Nodului hidrotehnic Tulca se vor realiza lucrari de reabilitare si punere in siguranta a barajului care constau in lucrari de reabilitare a structurilor din beton degradate atat la corpul barajului stavilar cat si inlocuirea echipamentelor hidro-electro-mecanice.

Amplasament


Lucrarile vor fi realizate la Nodul hidrotehnic Tulca situat pe Canalul Colector in zona de confluenta cu Canalul Culiser, pe teritoriul localitatii Tulca. Administrativ, teritoriul este situat in judetul Bihor si este cuprins in Campia de Vest a tarii si limita zonei de divagare cu zona piemontana. Lucrările propuse vor avea efecte imediate asupra obiectivelor apărate.

Lucrările propuse sunt amplasate în albia minoră a cursului, terenuri gestionate de către Administraţia Bazinală de Apă Crisuri. Pentru acces la lucrări se vor folosi drumurile existente sau accesele rezolvate prin grija beneficiarului.
Suprafata totala ocupata de lucrari este de 3000 mp, terenuri aflate in proprietatea Administratiei Bazinale de Apa Crisuri.

Locul implementării în partea română / Locul implementării în partea ungară:

/

Cooperare transfrontalieră

Cooperarea trasnfrontalieră româno-maghiară pentru managementul apelor în bazinul hidrografic Crișuri

Vezi detalii

Descriere lucrări & Amplasament

Situația actuală, necesitatea şi oportunitatea investiţiei, amplasament

Vezi detalii

Stadiu lucrări

Lucrări efectuate în cadrul proiectului

Vezi detalii

Planse de ansamblu și situație

Plan de ansamblu, plan de situație

Vezi detalii

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile.Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Parteneriat pentru un viitor mai bun!

www.interreg-rohu.eu