Informații despre proiectul „Dezvoltarea centrului de apărare Szanazug, a stăvilarului și echipamentelor hidromecanice de la Tulca, SZANAZUG-TULCA – ROHU 28”

Rezumatul proiectului


Proiectul „DEZVOLTAREA CENTRULUI DE APĂRARE SZANAZUG, REABILITAREA STĂVILARULUI ȘI ECHIPAMENTELOR HIDROMECANICE DE LA TULCA” – ROHU 28” va fi implementat împreună cu partea maghiară prin Direcția de Apă din Gyula și este finanțat în cadrul Programului Interreg VA România-Ungaria 2014-2020, Axa prioritară 5b - Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor, Obiectiv specific 5.1 - Gestionarea dezastrelor și riscurilor transfrontaliere.

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului cuprind intervenții la nodul hidrotehnic Tulca, amplasat pe Canalul Colector, la limita administrativă între Tulca și Salonta, județul Bihor și, respectiv, reabilitarea centrului de apărare Szanazug, de pe teritoriul maghiar.

Lucrările vor fi realizate la Nodul hidrotehnic Tulca situat pe Canalul Colector în zona de confluență cu Canalul Culiser, pe teritoriul localităţii Tulca. Administrativ, teritoriul este situat în judeţul Bihor şi este cuprins în Campia de Vest a țării şi limita zonei de divagare cu zona piemontană. Lucrările propuse vor avea efecte imediate asupra obiectivelor apărate.

Autoritatea responsabilă cu managementul resurselor de apă din spațiul hidrografic Crișuri este Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, din cadrul Administraţiei Naţionale Apele Române, cu sediul în Oradea, judeţul Bihor.

Lucrări prevăzute în proiect: amenajarea albiei Canalului Colector în zona stăvilarului și a construcțiilor anexe, reabilitare structură de beton existentă, dotarea nodului hidrotehnic cu grătar autocurățător și construire structură de beton armat nouă pentru montarea acestuia, înlocuirea echipamentelor hidromecanice vechi și dotare cu echipamente noi, asigurare racord electric pentru automatizarea echipamentelor hidromecanice de la stavilar și funcționarea grătarului autocurățător.

Termen de finalizare: 30 iunie 2020

Valoarea proiectului


Valoarea totală estimată a proiectului este 1.961.546,22 euro, din care 1.291.991,86 euro reprezintă bugetul aferent părții române, iar 669.554,36 euro bugetul aferent părții maghiare. Finanțarea bugetului aferent părții române se va asigura astfel: 85% finanțare externă, asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% cofinanţare naţională a Statului Român și 2% cofinanțare proprie a beneficiarului A.B.A. Crişuri.

Obiectivele proiectului


Obiectivul general

Realizarea lucrării va contribui la mărirea gradului de siguranţă a lucrărilor de apărare şi prevenirea distrugerii acestora, asigurând astfel condiţii optime pentru intervenţia şi protecţia împotriva inundaţiilor în zona tranfrontalieră

Obiectiv specific

Creşterea gradului de protecţie împotriva inundaţiilor şi îmbunătăţirea infrastructurii de management al apelor în zona tranfrontalieră

Componentele proiectului

- reabilitarea nodului hidrotehnic Tulca
- procurare și montaj ultilaj echipament hidromecanic şi electric


Cooperare transfrontalieră

Cooperarea trasnfrontalieră româno-maghiară pentru managementul apelor în bazinul hidrografic Crișuri

Vezi detalii

Descriere lucrări & Amplasament

Situația actuală, necesitatea şi oportunitatea investiţiei, amplasament

Vezi detalii

Stadiu lucrări

Lucrări efectuate în cadrul proiectului

Vezi detalii

Planse de ansamblu și situație

Plan de ansamblu, plan de situație

Vezi detalii

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile.Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Parteneriat pentru un viitor mai bun

www.interreg-rohu.eu