Proiect implementat de Administrația Bazinală de Apă Crișuri împreună cu partea maghiară prin Direcția de Apă din Gyula

Detalii Proiect

Bun venit!


Administraţia Naţională „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri implementeaza proiectul „DEZVOLTAREA CENTRULUI DE APĂRARE SZANAZUG, REABILITAREA STĂVILARULUI ȘI ECHIPAMENTELOR HIDROMECANICE DE LA TULCA”.

Proiectul este este finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 5b - Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor, Obiectiv specific 5.1 - Gestionarea dezastrelor și riscurilor transfrontaliere.

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului cuprind intervenții la nodul hidrotehnic Tulca, amplasat pe Canalul Colector, la limita administrativă între Tulca și Salonta, județul Bihor și, respectiv, reabilitarea centrului de apărare Szanazug, de pe teritoriul maghiar.

Prin proiect se urmărește a se asigura acțiuni prompte legate de situații de urgență și de gestionare a dezastrelor Bazinul transfrontalier Crișul Repede si Crisul Negru, dezvoltarea durabilă și, ca rol secundar, să asigure apa necesară în perioadele uscate.
Canalul de canalizare, cu o lungime de 61 km între Crișul Repede, la nord, în aval de Oradea, Crișul Negru la sud, în amonte de Zerind, cu rolul de a capta și a conduce văile de debit și văile interioare ale Crișului Negru, pentru apărarea zonei de inundații câmpia celor două Crisuri are la capătul din amonte al orificiului de ieșire, Tărianul, iar la capătul aval al unei stavilar de scurgere din cantonul Mociar.


Cooperare transfrontalieră

Cooperarea trasnfrontalieră româno-maghiară pentru managementul apelor în bazinul hidrografic Crișuri

Vezi detalii

Descriere lucrări & Amplasament

Situația actuală, necesitatea şi oportunitatea investiţiei, amplasament

Vezi detalii

Stadiu lucrări

Lucrări efectuate în cadrul proiectului

Vezi detalii

Planse de ansamblu și situație

Plan de ansamblu, plan de situație

Vezi detalii

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile.Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Parteneriat pentru un viitor mai bun

www.interreg-rohu.eu